Runner’s World

Denna löpartidning är en av de mest populära på marknaden och finns i ett stort antal länder. Den tar upp allt som har med löpning att göra, både tekniker, löpstilar, utrustning och skor m.m. Denna tidning är inte gjord för en specifik klass utan sträcker sig till precis varenda en som vill ta upp löpning i sin vardag. Den svenska utgåvan kan köpas i tidningskiosker över hela landet och är även här en mycket populär tidning. Runner’s World i Sverige har en systertidning som heter Cykeltidningen Kadens.

Tidningen ges ut i 12 utgåvor per år, alltså en gång i månaden. Den första gången den gavs ut var 1966 och det var löparen Bob Anderson som stod för den förtjänsten. Från början publicerade han den från sitt hem på Manhattan och stod för allt själv. Men snart, när han upptäckte vilket genombrott den skulle få, så började han anställa fler duktiga skribenter och redaktörer som hade stor erfarenhet av träning och löpning. Idag är tidningens huvudkontor baserat i Pennsylvania i Emmaus. Sedan 90-talet har tidningen expanderat väsentligt utanför USA och finns i stort sett på varje kontinent. Det finns numera 18 upplagor.

mts_magxp